Verhuur Licht Geluid

Verhuur Licht en Geluid sets inclusief brengen, installeren en ophalen! Goedkoopste van Nederland.

Op het huren van licht en geluid apparatuur zijn altijd onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Klik hier om deze te bekijken.


Algemene voorwaarden ‘’Verhuur Licht Geluid’’


Bij het huren van geluid en licht apparatuur zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De 21% BTW wordt berekend op de factuur.


2. De bezorgkosten worden berekend vanaf onze vestigingen tot uw gewenste adres. Voor een aantal grote steden zijn deze kosten al berekend, zie kopje ‘bezorging’.


3. U kunt vrijblijvend een optie plaatsen. Dit houdt in dat wij de spullen voor u reserveren voor een bepaalde tijd. U hebt dan een week de tijd om deze reservering om te bevestigen.

 

4. Na het plaatsen van een boeking/bestelling krijgt u de factuur op het opgegeven e-mail adres. Deze dient u volledig te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


5. Een optie annuleren is gratis. Aan annuleren van een bestelling zijn kosten verbonden:


Indien de huurder tot 10 dagen voor de verhuurdatum de boeking schriftelijk beëindigd zal

30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Na deze termijn zal 80% van het

factuurbedrag in rekening worden gebracht.


7. De huurder van de apparatuur is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de gehuurde spullen, benodigde vergunningen en BUMA/STEMRA/SENA- rechten.

 

8. De huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade aan de apparatuur gedurende de periode dat de huurder de spullen in bezit heeft.


9. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die de omgeving van de locatie kan ondervinden. Tevens is de huurder verantwoordelijk voor alle justitiële gevolgen die uit de overlast voortvloeien.


10. De locatie dient bereikbaar te zijn met de auto. Op de locatie moet minimaal één vrije 16 amp. stroom groep aanwezig te zijn.


11. Aansprakelijkheid: De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en / of derden, evenals vermissing van apparatuur of lampen. Aan ons is niet toerekenbaar de schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van: ziekte van personeel, gebreke in transportmiddelen, niet nagekomen verhuur afspraken door andere huurders en verkeersbelemmeringen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door huurder en/of derden. Ook niet voor gevolgschade van welke aard ook.www.VerhuurLichtGeluid.nl  |  info@VerhuurLichtGeluid.nl  |  Tel: 06 17123711